- med gamification revolutionerar vi vård och hälsa

SJUKVÅRD OCH HÄLSA

Hej!

Jag heter Malin Hall och är affärsutvecklare för Sjukvård & hälsa.

Jag tror starkt på gamification inom e-hälsa. Att använda kraften i spelmekanismer är ett effektivt sätt att nå resultat när vi digitaliserar vården. Vill du vara med och skapa morgondagens digitala hälsa? Slå mig en signal så kan vi prata mer.

  • malin.hall@iusinnovation.se

  • +46 73 660 69 91

Hej!

Jag heter Malin Årsbog och är säljare inom vårt område Sjukvård och Hälsa.

Jag tror starkt på gamification inom e-hälsa. Att använda kraften i spelmekanismer är ett effektivt sätt att nå resultat när vi digitaliserar vården. Vill du vara med och skapa morgondagens digitala hälsa? Slå mig en signal så kan vi prata mer.

  • malin.arsbog@iusinnovation.se

  • +46 73 660 69 73

Områdesexpertis

Vad behöver du hjälp med? Nedan ser du några exempel på våra expertområden.

FÖRELÄSNINGAR

Vill du veta hur vården kan bli bättre med hjälp av spelifiering? Vi är riktigt bra på att inspirera kring gamification och digitalisering inom sjukvård och hälsa.

WORKSHOPS

För att skapa engagemang och en god grund för fortsatt arbete håller vi i workshops där vi inspirerar och ni hjälper oss med er expertis. Kanske skapar vi ett grymt koncept ihop?

KONCEPT­UTVECKLING

Skulle du vilja utveckla ett spel eller en tjänst? Med hjälp av just din kunskap och insikt inom hälsa och sjukvård producerar vi ett grymt koncept som du blir nöjd med.

SPELUTVECKLING

Det spelar ingen roll om vi tagit fram ditt koncept eller inte. Vi kan översätta det till verklig produkt tillsammans med våra utvecklare samtidigt som du är med under hela processen.

KUNDCASE

Här är några exempel på vad vi har gjort för våra kunder inom Sjukvård och Hälsa. 
KONCEPTUTVECKLING

Kristina Björkman är en av våra seniora rådgivare och konceptutvecklare.

För oss på IUS är det viktigt att det vi utvecklar verkligen är meningsfullt och till nytta, därför gör vi alltid en grundlig konceptstudie innan vi utvecklar något. Genom åren har vi gjort ett flertal konceptstudier till en rad olika kunder där många har blivit till fullskaliga utvecklingsprojekt vars resultat blivit mycket omtyckta.

Konceptutveckling handlar om att vidareutveckla idéer och att göra ett grundligt förarbete med fokus på nyttan och att det ska vara inspirerande och betydelsefullt för den slutliga målgruppen. Efter konceptutvecklingen presenteras flera förslag, som alla utnyttjar spelets kraft.


MIN UTREDNING

Tillsammans med BUP Västmanland utvecklade vi en innovativ app som ska göra BUP-besöket mindre läskigt och krångligt. Appen Min utredning ska hjälpa de som genomgår en utredningsprocess att förstå samt följa med i vad som händer under en pågående utredning.

Barn, vårdnadstagare och utredare ”bygger” tillsammans ihop en skräddarsydd utredning och appen ger barn och vårdnadshavare beskrivningar om händelser och möten som sker under processens gång. Under tiden utredningen pågår ser användarna av appen hur långt de har kommit och vad som återstår.

Det finns flera spelmekanismer som tilltalar barnen som utreds under processen. Här får barnet först och främst skapa sin egna avatar och då välja hår och kläder som hen tycker är om. Sedan går avataren längst en stig på en lekfull karta som ger en lätt och tydlig bild över vart i utredningsprocessen de är.

Min utredning är framtaget av psykologer, socionomer och läkare från BUP i Region Västmanland.

Nominerade i sveapriset 2017
Ladda ner appen här

PCV-SPELET

Personcentrerad vård innebär att vårdtagare inte bara ses som en patient med en diagnos utan som en hel person, med upplevelser och kunskaper som är avgörande för att vården av samma person ska bli bra. För att sprida kunskap om personcentrerad vård bland vårdpersonal och närstående utvecklade vi PCV-spelet tillsammans med GPCC, Göteborgs universitet – Centrum för personcentrerad vård.

LÄS MER OM PCV-SPELET HÄR
Ladda ner appen här

SPARKR

EVERY FIRE STARTS WITH A SPARK

SparkR är ett helt eget koncept skapat av oss på IUS innovation och är en produkt som syftar till att öka den aktiva arbetskulturen på jobbet. Produkten ska också öka det fysiska som psykiska välmåendet, teamkänsla samt främja innovation och nytänkande på den arbetsplats som använder SparkR. Av oss får du en kick-off, föreläsningar med konkreta tips och idéer samt en mobilapp där hela företaget blir indelat i lag som sedan tävlar mot varandra i att må bättre.

  • Hälsan och välmåendet på företaget stärks

  • Medarbetare får bättre sammanhållning och lär känna varandra bättre

  • Det skapas tillfällen att ge varandra positiv feedback

  • Företaget får en öppnare och mer inkluderande företagskultur

  • Det skapas en dialog genom att ni kommunicerar med varandra genom spelet

  • Varumärkesidentifikationen stärks


PROMT

PROMT utvecklades på uppdrag av Rehabmedicinska kliniken på Karolinska i Huddinge och är ett spel som ska hjälpa patienter att rehabilitera förvärvade hjärnskador. Med hjälp av en så kallad ”eyetracker” som läser av ögats rörelser spelar patientens olika minispel som tränar ögonen på varierande sätt. Genom att träna upp ögats synförmåga kan också förvärvade hjärnskador rehabiliteras snabbare. Spelet har testats på riktiga patienter med goda resultat där alla tydligt har förbättrat sin synförmåga.

När en forskningsbaserad verksamhet och ett spelföretag möts uppstår ett spännande möte.
Irma Lindström Kjellberg, projektledare GPCC
Ett roligt och nytänkande sätt att reflektera kring dessa frågor som inte har ett självklart facit.
Användare, PCV-spelet
Trots att vi haft små medel att tillgå för denna utveckling har vi tillsammans lyckats åstadkomma ett resultat som vi tror ska ge ett bra stöd för barn och föräldrar som är med om en utredning på BUP.
Marie Frey, verksamhetsutvecklare BUP Västmanland
Jag uppfattar det som att alla blivit bättre i sin ögonmotorik av träningen med Prompt!!!
Lena Hemlius, Rehabmedicinska kliniken